Koncerter

10. juni 2021 kl. 16 i Kirkehuset

Generalforsamling i Venneforeningen for tangentspilleren Kristian Marius Andersen

Kaffe og kage.

Dagsorden udsendes til medlemmerne

 

29. juni  kl. 19 i Herning Kirke

Orgelkoncert med Kristian

 

6. juli kl. 11 i Ribe Domkirke

Orgelkoncert med Kristian. Bemærk venligst tidspunktet!

 

Lørdag den 25. september  kl. 17.

Fødselsdagsfest for Kristian.

Der indledes med koncert i kirken kl. 17, hvorefter vi spiser og hygger os i Kirkehuset.

Der vil senere komme nærmere oplysninger, men sæt allerede nu kryds i kalenderen